ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตรานักเรียน 12 ปี Caries Free จ.กระบี่ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1ลำทับ79.32
2คลองท่อม71.97
3เขาพนม70.84