ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) ร้อยละ เด็ก 42 เดือน มีพัฒนาการสมวัย จ.กระบี่ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1ลำทับ90.30