ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) ร้อยละเด็กอายุ 42 เดือน สูงดีสมส่วน จ.กระบี่ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1ลำทับ81.07
2เหนือคลอง79.65
3ปลายพระยา79.13
4เขาพนม77.62