ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) ร้อยละเด็กอายุ 42 เดือน สูงดีสมส่วน จ.กระบี่ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1เกาะลันตา60.55