ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ ร้อยละ เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ จ.กระบี่ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1เกาะลันตา31.5451.89
2เมืองกระบี่30.5675.52
3เขาพนม28.5763.73
4อ่าวลึก26.2964.59
5คลองท่อม25.8166.09
6เหนือคลอง20.0875.69
7ลำทับ6.7678.10