ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย จ.กระบี่ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1เมืองกระบี่7.4395.05
2เกาะลันตา5.3794.34
3ปลายพระยา3.1596.41
4เขาพนม2.1196.51
5คลองท่อม2.0397.06
6ลำทับ1.9393.65
7อ่าวลึก1.7897.82
8เหนือคลอง1.4896.56