ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา ร้อยละเ เด็ก9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการ สงสัย ล่าช้าได้รับการกระตุ้นติดตาม จ.กระบี่ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1เขาพนม6.8892.97
2ปลายพระยา4.9794.90
3คลองท่อม4.8894.57
4อ่าวลึก4.2495.77
5เกาะลันตา3.9692.74
6เหนือคลอง3.5792.57