ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) ร้อยละเ เด็ก9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการ สงสัย ล่าช้าได้รับการกระตุ้นติดตาม จ.กระบี่ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1อ่าวลึก95.77
2ปลายพระยา94.90
3คลองท่อม94.57
4เขาพนม92.97
5เกาะลันตา92.74
6เมืองกระบี่92.63
7เหนือคลอง92.57