ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการคัดกรอง พัฒนาการ จ.กระบี่ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1เหนือคลอง3.6294.05