รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
ไม่พบผลลัพธ์