ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตราความดันโลหิตสูงรายใหม่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1พรหมคีรี1.50799.36
2ท่าศาลา0.64887.15
3เมืองนครศรีธรรมราช0.54933.61
4ช้างกลาง0.27699.00
5นบพิตำ0.25554.38
6ถ้ำพรรณรา0.25956.04
7ทุ่งสง0.24813.11
8ร่อนพิบูลย์0.22838.85
9นาบอน0.22760.80
10หัวไทร0.20562.52
11บางขัน0.19692.49
12เชียรใหญ่0.18567.89
13สิชล0.17914.68
14เฉลิมพระเกียรติ0.13471.56