ทั้งหมด 17 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตราเบาหวานรายใหม่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1พรหมคีรี0.69370.37
2ท่าศาลา0.30420.65
3พระพรหม0.23437.30
4เมืองนครศรีธรรมราช0.19403.53
5จุฬาภรณ์0.18425.29
6ถ้ำพรรณรา0.16374.10
7นาบอน0.14313.27
8ช้างกลาง0.13347.83
9เฉลิมพระเกียรติ0.13189.89
10ฉวาง0.12428.83
11เชียรใหญ่0.11240.08
12หัวไทร0.11305.33
13ร่อนพิบูลย์0.10346.48
14ทุ่งสง0.10408.41
15บางขัน0.09349.42
16นบพิตำ0.09235.46
17ลานสกา0.07410.24