ทั้งหมด 12 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1ฉวาง100.00
2ทุ่งใหญ่100.00
3ท่าศาลา96.43
4พระพรหม92.59
5เฉลิมพระเกียรติ91.30
6หัวไทร91.30
7ปากพนัง85.71
8ช้างกลาง85.71
9บางขัน83.33
10จุฬาภรณ์83.33
11พรหมคีรี83.33
12ถ้ำพรรณรา80.00