ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา เด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free) จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1พระพรหม9.8683.92
2สิชล9.7090.54
3ลานสกา8.6678.98
4นบพิตำ7.8288.73
5เฉลิมพระเกียรติ7.4381.10
6ทุ่งใหญ่6.1286.07