ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา เด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free) จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1จุฬาภรณ์26.6362.02
2ช้างกลาง25.1353.13
3ปากพนัง25.1271.60
4เมืองนครศรีธรรมราช23.6784.43