ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) เด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free) จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1จุฬาภรณ์62.02
2ช้างกลาง53.13