ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

Matrix Happen Scoring Analysis อำเภอ

จ.ชุมพร Cluster วัยรุ่น ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Key factor / Key risk area)
#อำเภอ
1เมืองชุมพร
2ท่าแซะ
3ปะทิว
4หลังสวน
5ละแม
6พะโต๊ะ
7สวี
8ทุ่งตะโก