ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

Matrix Happen Scoring Analysis อำเภอ

จ.ระนอง Cluster แม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Key factor / Key risk area)
#อำเภอ
1เมืองระนอง
2ละอุ่น
3กะเปอร์
4กระบุรี
5สุขสำราญ