ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

Matrix Happen Scoring Analysis อำเภอ

จ.ภูเก็ต Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Key factor / Key risk area)
#อำเภอ
1เมืองภูเก็ต
2กะทู้
3ถลาง