ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

Matrix Happen Scoring Analysis อำเภอ

จ.พังงา Cluster แม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Key factor / Key risk area)
#อำเภอ
1เมืองพังงา
2เกาะยาว
3กะปง
4ตะกั่วทุ่ง
5ตะกั่วป่า
6คุระบุรี
7ทับปุด
8ท้ายเหมือง