ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

Matrix Happen Scoring Analysis อำเภอ

จ.กระบี่ Cluster วัยเรียน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Key factor / Key risk area)
#อำเภอ
1เมืองกระบี่
2เขาพนม
3เกาะลันตา
4คลองท่อม
5อ่าวลึก
6ปลายพระยา
7ลำทับ
8เหนือคลอง