ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดเตียง อ.ทุ่งตะโก (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับช้าง(3/314)x1000.96
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องไม้แก้ว(6/759)x1000.79
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกจำปา ตำบลตะโก(2/313)x1000.64
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากตะโก(2/358)x1000.56
5โรงพยาบาลทุ่งตะโก(2/960)x1000.21