ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ อัตราการคัดกรอง ADL อ.ทุ่งตะโก (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลทุ่งตะโก(960/970)x10098.97
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวมะม่วง(273/276)x10098.91
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโก(654/663)x10098.64
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับช้าง(314/319)x10098.43
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากตะโก(358/365)x10098.08
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกจำปา ตำบลตะโก(313/322)x10097.21
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องไม้แก้ว(759/790)x10096.08