ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับเกียรติบัตร อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.สวี (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1เทศบาลตำบล นาโพธิ์(1/1)x100100.00