ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.สวี (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1เทศบาลตำบล นาโพธิ์พัฒนา(0/1)x1000.00
2องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งระยะ(0/1)x1000.00
3องค์การบริหารส่วนตำบล เขาทะลุ(0/1)x1000.00
4องค์การบริหารส่วนตำบล เขาค่าย(0/1)x1000.00
5องค์การบริหารส่วนตำบล วิสัยใต้(0/1)x1000.00
6องค์การบริหารส่วนตำบล นาสัก(0/1)x1000.00
7องค์การบริหารส่วนตำบล สวี(0/1)x1000.00
8องค์การบริหารส่วนตำบล ครน(0/1)x1000.00
9องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหิน(0/1)x1000.00
10องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านสวี(0/1)x1000.00