ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับเกียรติบัตร อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.ละแม (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1เทศบาลตำบล ละแม(0/1)x1000.00
2องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งคาวัด(0/1)x1000.00
3องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งหลวง(0/1)x1000.00
4องค์การบริหารส่วนตำบล ละแม(0/1)x1000.00
5องค์การบริหารส่วนตำบล สวนแตง(0/1)x1000.00