ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.ละแม (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสง ตำบลละแม(0/18)x1000.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง(0/20)x1000.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนแตง(0/9)x1000.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับใหม่ ตำบลทุ่งคาวัด(0/19)x1000.00
5โรงพยาบาลละแม(0/25)x1000.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนผาสุก ตำบลสวนแตง(0/4)x1000.00