ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดเตียง อ.ละแม (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคาวัด(3/347)x1000.86
2โรงพยาบาลละแม(7/927)x1000.76
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง(3/791)x1000.38