ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดสังคม อ.ละแม (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับใหม่ ตำบลทุ่งคาวัด(474/481)x10098.54
2โรงพยาบาลละแม(910/927)x10098.17
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนผาสุก ตำบลสวนแตง(231/240)x10096.25
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสง ตำบลละแม(615/643)x10095.65
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคาวัด(330/347)x10095.10