ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดสังคม อ.ละแม (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนแตง(355/392)x10090.56
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง(687/791)x10086.85