ทั้งหมด 11 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี อ.ท่าแซะ (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรับร่อ(19/19)x100100.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย(21/21)x100100.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากด่าน(14/14)x100100.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากระตาม(21/21)x100100.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังลุ่ม ตำบลรับร่อ(22/22)x100100.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงษ์เจริญ(22/22)x100100.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม(31/31)x100100.00
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์นิคมท่าแซะ(34/35)x10097.14
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแซะ(29/30)x10096.67
10โรงพยาบาลท่าแซะ(24/25)x10096.00
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุตะเคียน(21/22)x10095.45