ทั้งหมด 11 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดสังคม อ.ท่าแซะ (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวาล(1,075/1,094)x10098.26
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุตะเคียน(377/384)x10098.18
3โรงพยาบาลท่าแซะ(704/720)x10097.78
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์นิคมท่าแซะ(652/667)x10097.75
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทรายขาว ตำบลสองพี่น้อง(337/346)x10097.40
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย(743/767)x10096.87
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้านตัดผม ต.สองพี่น้อง(357/370)x10096.49
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงษ์เจริญ(791/825)x10095.88
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรับร่อ(454/482)x10094.19
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังลุ่ม ตำบลรับร่อ(604/642)x10094.08
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากระตาม(1,009/1,075)x10093.86