ทั้งหมด 16 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ อัตราการคัดกรอง ADL อ.ท่าแซะ (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากระตาม(1,075/1,076)x10099.91
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรับร่อ(482/485)x10099.38
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากด่าน(500/504)x10099.21
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแซะ(919/942)x10097.56
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย(767/787)x10097.46
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวาล(1,094/1,130)x10096.81
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงษ์เจริญ(825/858)x10096.15
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานทอง(198/206)x10096.12
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม(1,120/1,169)x10095.81
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุตะเคียน(384/403)x10095.29
11โรงพยาบาลท่าแซะ(720/762)x10094.49
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแก้ว(696/742)x10093.80
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมเจริญ ตำบลสลุย(323/345)x10093.62
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังลุ่ม ตำบลรับร่อ(642/703)x10091.32
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทรายขาว ตำบลสองพี่น้อง(346/379)x10091.29
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้านตัดผม ต.สองพี่น้อง(370/408)x10090.69