ทั้งหมด 18 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.เมืองชุมพร (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหมาก(0/36)x1000.00
2ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๒ (นาทุ่ง)(0/51)x1000.00
3ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร (0/46)x1000.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดทรายรี(0/20)x1000.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขายาว ต.วิสัยเหนือ(0/8)x1000.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคา(0/24)x1000.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนกระทิง(0/12)x1000.00
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา(0/32)x1000.00
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหม่(0/20)x1000.00
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ลาย ต. วังใหม่(0/12)x1000.00
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไผ่(0/12)x1000.00
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดพันไกร(0/30)x1000.00
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนรักษ์ ต.บางลึก(0/6)x1000.00
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึก(0/30)x1000.00
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด(0/23)x1000.00
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชะอัง(0/34)x1000.00
17โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทุ่ง(0/8)x1000.00
18ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๑ (ตากแดด)(0/38)x1000.00