ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.เมืองชุมพร (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงห์(1/22)x1004.55
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิสัยเหนือ(1/28)x1003.57
3ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลวังไผ่(1/30)x1003.33
4โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร(1/36)x1002.78
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ายาง(1/40)x1002.50