ทั้งหมด 17 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี อ.เมืองชุมพร (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๑ (ตากแดด)(38/38)x100100.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนกระทิง(12/12)x100100.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา(32/32)x100100.00
4ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร (46/46)x100100.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไผ่(12/12)x100100.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดพันไกร(30/30)x100100.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึก(30/30)x100100.00
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด(23/23)x100100.00
9ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๒ (นาทุ่ง)(51/51)x100100.00
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทุ่ง(8/8)x100100.00
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหมาก(36/36)x100100.00
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขายาว ต.วิสัยเหนือ(8/8)x100100.00
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ายาง(39/40)x10097.50
14โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร(35/36)x10097.22
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชะอัง(33/34)x10097.06
16ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลวังไผ่(29/30)x10096.67
17โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหม่(19/20)x10095.00