ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี อ.เมืองชุมพร (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ลาย ต. วังใหม่(11/12)x10091.67
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดทรายรี(18/20)x10090.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนรักษ์ ต.บางลึก(5/6)x10083.33
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงห์(18/22)x10081.82
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคา(15/24)x10062.50