ทั้งหมด 17 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดเตียง อ.เมืองชุมพร (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๑ (ตากแดด)(14/1,445)x1000.97
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงห์(5/537)x1000.93
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขายาว ต.วิสัยเหนือ(3/327)x1000.92
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ายาง(15/1,623)x1000.92
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด(8/1,087)x1000.74
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหมาก(8/1,128)x1000.71
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนรักษ์ ต.บางลึก(3/454)x1000.66
8โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร(11/1,678)x1000.66
9ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๒ (นาทุ่ง)(10/1,962)x1000.51
10ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร (10/1,945)x1000.51
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ลาย ต. วังใหม่(2/488)x1000.41
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชะอัง(3/1,171)x1000.26
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคา(3/1,177)x1000.25
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึก(2/877)x1000.23
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนกระทิง(1/516)x1000.19
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไผ่(0/431)x1000.00
17โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา(0/1,032)x1000.00