ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดเตียง อ.เมืองชุมพร (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์(1/28)x1003.57
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทุ่ง(15/475)x1003.16
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหม่(15/575)x1002.61
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดพันไกร(12/841)x1001.43
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิสัยเหนือ(10/737)x1001.36
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดทรายรี(8/597)x1001.34