ทั้งหมด 15 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดสังคม อ.เมืองชุมพร (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา(1,032/1,032)x100100.00
2ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร (1,933/1,945)x10099.38
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึก(869/877)x10099.09
4ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๒ (นาทุ่ง)(1,934/1,962)x10098.57
5ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๑ (ตากแดด)(1,423/1,445)x10098.48
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนกระทิง(508/516)x10098.45
7โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร(1,647/1,678)x10098.15
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหมาก(1,106/1,128)x10098.05
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนรักษ์ ต.บางลึก(444/454)x10097.80
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ลาย ต. วังใหม่(477/488)x10097.75
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขายาว ต.วิสัยเหนือ(319/327)x10097.55
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดพันไกร(819/841)x10097.38
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด(1,054/1,087)x10096.96
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไผ่(416/431)x10096.52
15ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลวังไผ่(941/984)x10095.63