ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดสังคม อ.เมืองชุมพร (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทุ่ง(431/475)x10090.74
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิสัยเหนือ(667/737)x10090.50
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงห์(472/537)x10087.90
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหม่(498/575)x10086.61
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชะอัง(1,009/1,171)x10086.17
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคา(810/1,177)x10068.82