ทั้งหมด 21 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ อัตราการคัดกรอง ADL อ.เมืองชุมพร (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึก(877/878)x10099.89
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขายาว ต.วิสัยเหนือ(327/328)x10099.70
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทุ่ง(475/478)x10099.37
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ายาง(1,623/1,635)x10099.27
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคา(1,177/1,186)x10099.24
6ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๑ (ตากแดด)(1,445/1,456)x10099.24
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด(1,087/1,099)x10098.91
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชะอัง(1,171/1,185)x10098.82
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหมาก(1,128/1,142)x10098.77
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา(1,032/1,046)x10098.66
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดพันไกร(841/854)x10098.48
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไผ่(431/438)x10098.40
13ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๒ (นาทุ่ง)(1,962/1,996)x10098.30
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ลาย ต. วังใหม่(488/498)x10097.99
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิสัยเหนือ(737/755)x10097.62
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดทรายรี(597/613)x10097.39
17โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงห์(537/552)x10097.28
18โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนรักษ์ ต.บางลึก(454/467)x10097.22
19โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนกระทิง(516/531)x10097.18
20โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหม่(575/605)x10095.04
21โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร(1,678/1,771)x10094.75