ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) อัตราการคัดกรอง ADL อ.เมืองชุมพร (จ.ชุมพร) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์(28/280)x10010.00