ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับเกียรติบัตร อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.กระบุรี (จ.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1เทศบาลตำบล น้ำจืด(0/1)x1000.00
2เทศบาลตำบล จ.ป.ร.(0/1)x1000.00
3องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำจืด(0/1)x1000.00
4องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำจืดน้อย(0/1)x1000.00
5องค์การบริหารส่วนตำบล บางใหญ่(0/1)x1000.00
6องค์การบริหารส่วนตำบล ปากจั่น(0/1)x1000.00
7องค์การบริหารส่วนตำบล มะมุ(0/1)x1000.00
8องค์การบริหารส่วนตำบล ลำเลียง(0/1)x1000.00