ทั้งหมด 12 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.กระบุรี (จ.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำจืดน้อย(0/13)x1000.00
2โรงพยาบาลกระบุรี(0/28)x1000.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่(0/13)x1000.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว ตำบล จ.ป.ร.(0/14)x1000.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จ.ป.ร.(0/27)x1000.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก ตำบลลำเลียง(0/16)x1000.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำเลียง(0/12)x1000.00
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดจิก ตำบลปากจั่น(0/4)x1000.00
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากจั่น(0/10)x1000.00
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนพลา ตำบลมะมุ(0/10)x1000.00
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะมุ(0/22)x1000.00
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเงิน ตำบลปากจั่น(0/6)x1000.00