ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี อ.กระบุรี (จ.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำจืดน้อย(13/13)x100100.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว ตำบล จ.ป.ร.(14/14)x100100.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก ตำบลลำเลียง(16/16)x100100.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำเลียง(12/12)x100100.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดจิก ตำบลปากจั่น(4/4)x100100.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากจั่น(10/10)x100100.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนพลา ตำบลมะมุ(10/10)x100100.00
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะมุ(22/22)x100100.00
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่(13/13)x100100.00
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จ.ป.ร.(26/27)x10096.30