ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี อ.กระบุรี (จ.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลกระบุรี(25/28)x10089.29
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเงิน ตำบลปากจั่น(5/6)x10083.33