ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดเตียง อ.กระบุรี (จ.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก ตำบลลำเลียง(12/695)x1001.73
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่(6/415)x1001.45