ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.ละอุ่น (จ.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระเหนือ(0/1)x1000.00
2องค์การบริหารส่วนตำบล ละอุ่นเหนือ(0/1)x1000.00