ทั้งหมด 11 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับเกียรติบัตร อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.เมืองระนอง (จ.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1เทศบาลเมือง ระนอง(0/1)x1000.00
2องค์การบริหารส่วนตำบล หาดส้มแป้น(0/1)x1000.00
3องค์การบริหารส่วนตำบล หงาว(0/1)x1000.00
4องค์การบริหารส่วนตำบล ทรายแดง(0/1)x1000.00
5เทศบาลตำบล ปากน้ำท่าเรือ(0/1)x1000.00
6เทศบาลตำบล ราชกรูด(0/1)x1000.00
7เทศบาลตำบล หงาว(0/1)x1000.00
8เทศบาลตำบล ปากน้ำ(0/1)x1000.00
9เทศบาลตำบล บางนอน(0/1)x1000.00
10เทศบาลเมือง บางริ้น(0/1)x1000.00
11องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะพยาม(0/1)x1000.00